To Υλικό > Εco-View

Το Re-board είναι ένα απόλυτα «πράσινο» προϊόν. Το πρώτο συνθετικό του ονόματός του προέρχεται από τη λέξη Recyclable, δηλώνοντας ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του που είναι η δυνατότητα ανακύκλωσής του. Είναι οικολογικό, 100% ανακυκλώσιμο και μπορεί να αναπαραχθεί από την ανακύκλωσή του έως και 4 φορές, γεγονός που είναι ιδιαίτερης σημασίας για την «οικονομία» πρώτων υλών που προέρχονται από φυσικές πηγές.

Σήμερα που η αγορά του χαρτιού αντιμετωπίζει αυξανόμενες ελλείψεις σε πρώτες ύλες, το Re-board, χάρη στο κυψελωτό εσωτερικό του στρώμα, τις χρησιμοποιεί πιο έξυπνα από οποιοδήποτε άλλο προϊόν από χαρτόνι, συνδυάζοντάς τες με τον αέρα. Έτσι για να παραχθεί ένα κυβικό μέτρο προϊόντος δεν απαιτείται αντίστοιχη ποσότητα πρώτης ύλης, αλλά έως και 70% λιγότερη. Το Re-board, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο συμβατικό υλικό, δίνει έξι φορές παραπάνω τετραγωνικά μέτρα με την ίδια ποσότητα πρώτης ύλης.

Στα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας κατασκευής του Re-board περιλαμβάνεται η μελέτη και δημιουργία ενός μοντέλου διαχείρισης που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προέρχεται από μεταφορικές δραστηριότητες. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή πολλών εργοστασίων μεσαίας παραγωγικότητας αντί λίγων μεγάλης. Έτσι θα γίνεται χρήση πρώτων υλών από τις τοπικές αγορές, ενώ η διακίνηση των τελικών αλλά και των προς ανακύκλωση προϊόντων θα περιορίζεται σε μικρό γεωγραφικό εύρος με σημαντικά περιβαλλοντολογικά οφέλη.

Ενδεικτικό της καινοτομίας Re-board, αλλά και της συμβολής του στη προστασία του περιβάλλοντος είναι η μελέτη που διεξάγει πανεπιστήμιο της Ολλανδίας πάνω στα πλεονεκτήματά του, ως απάντηση στη μελλοντική έλλειψη χαρτιού αλλά και των απαγορεύσεων στη χρήση ξύλου σε μία σειρά από εφαρμογές.


 
Home www.atlasdigital.gr